Josep Prat Vilageliu "Pressy"

Josep Prat Vilageliu "Pressy"

Nascut a Santpedor el 1967 i conegut ben aviat pel seu sobrenom, Pressy.
Col·laborador en diferents entitats del municipi i la ràdio local, escriu articles d’opinió a la revista de la secció d’Esquerra Republicana de Catalunya, “Quatre ratlles” i és escollit regi¬dor a l’Ajuntament a les eleccions municipals de 1999-2003 i 2003-2007, essent regidor de cultura el 2003 i 2004.

Durant deu anys és president de l’Associació Pessebre Vivent de Santpedor, un cop deixa aquesta activitat s’aparta de la vida pública.

El setembre de 2021 li diagnostiquen un trastorn depressiu i el març de 2022 comença a escriure com a teràpia per recuperar-se de la malaltia.


No tenemos ninguna película con esas condiciones.