Libros de la editorial : Neopatria


Mostrando 167 libros encontrados. (9 páginas).

anterior     3 4 5 6 7 8 9     siguiente


  Estimada Kitty

  Agustí Fortuño, Marta

  Neopatria. October 2015

  A través de les paraules de l'Anna Frank i de les seves experiències, un gup de nens jueus viuran amagats durant la Segona Guerra Mundial, renunciant a les coses més boniques de la infantesa. Els ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.12,00 €


  La paraula callada

  Casasnovas Mascaró, Bep Joan

  Neopatria. September 2015

  La paraula callada és un poemari dividit en tres parts. La primera, "Glopades", expressa vivències que s'escaonen des dels plaers senzills de l'estat i del senitr del moment, passant pels dubtes, i fins arribar a ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  El desfullar de les ànimes

  Martí I Callau, Ángel

  Neopatria. September 2015

  El desfullar de les ànimes és un poemari on l'autor ens presenta un personatge que manté una constant lluita, que enfronta cor y seny en tot allò que veu i no vol veure. Ens endinsa ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  El síndrome de Garibaldi

  Garralda, Jorge

  Neopatria. September 2015

  Esta novela está estructurada a partir de 5 días sucesivos de enero siguiendo el santoral -con una referencia bastante estricta con lo que se está narrando- y con un salto final de 11 meses, a ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Trencadís nocturn
  i altres inèdits

  Martín I Arruabarrena, Xavier

  Neopatria. July 2015

  Des del primer recull, «Vi nou en copes de cristall i ceba», publicat per Laertes el 1984, a l'antologia Miscel-lánia 6, fins a Tactual Trencadís noctum i altres inédits, han passat uns quants anys. I ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.18,00 €


  Dissabte (fer)

  Amat, Montse

  Neopatria. July 2015

  Poesía orgànica que escup, dessua, vomita... Poesía física que salta, corre, baila, fa malabars impossibles... Poesía metafísica que posa en compromís el Ser i el temps... Poesía matemática que ordena, desordena, suma, resta i fa ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Rougehamort

  Casadellà Llavià, David

  Neopatria. July 2015

  Stop. Sinopsi. Atenció, situem-nos. Posem-nos a lloc, sapiguem on estem cadascú de nosaltres. Mirem al voltant, mirem que ens envolta, mirem qui ens envolta i marquem en el plánol mental de la nostra vida on ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Ànima metàl-lica

  Cervelló, Carles

  Neopatria. July 2015

  Els quaranta-tres poemes d'aquest llibre volen reflectir la paradoxa, tan humana per altra banda, de ser consclents de viure uns temps de «tocar fons», com diria Celaya, al matelx temps que no podem renunciar al ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  No ploris per Creüsa, Enees

  Casals I Pascual, Antoni

  Neopatria. July 2015

  No plorís per Creüsa, Enees es va comengar a escriure abans que les autoritats académiques normalitzessln el nom de l'heroi trola en la nostra llengua. És dones una obra de llarg recorregut temporal. En ella ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Raül i Rosa

  Guiu, Albert

  Neopatria. June 2015

  Raül i Rosa és un poemari on l'autor imposta la veu deis dos protagonistes, ais quals va conéixer personalment durant l'etapa de monitor al centre on va treballar dos anys, mitjangant un diáleg on alterna ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Quaranta-quatre cançons i un poble

  Cardona Collel, Ramon

  Neopatria. June 2015

  Els quaranta-quatre poemes d'aquesta obra son cangons d'homenatge a un poblé i a un paisatge que han captivat l'autor des del primer moment que arriba a aquesta térra. L'aridesa del seca, l'explotació reiterada i de ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Miracle del vers

  Piquet, Jaume

  Neopatria. June 2015

  Miracle del vers que furga l'ánima. El deslg, l'existéncia i el mes enllá que la fa existir. Palpa les escletxes del moten un intenttenagde reconvertír-lo en cosa, en paisatge que reposa en un altre paisatge ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Entre el corb i el toran
  Apunts de poefísica

  Llanes Bordes, Jaume

  Neopatria. June 2015

  Aquest recull és fruit d'una Marga ¡mmersió en dos universos paisatgístics oposats: el Corb i el Toran. Horitzontalitat i verticalitat, huma-nització i salvatgia, matollars i boscúries, sembráis i pastures, térra i roca, pols i glag... ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Contes de arran de mar

  Mollfulleda I Martí, Clàudia

  Neopatria. June 2015

  Contes arran de mares un recull de narracions breus que ens transporten ais orígens d'on beuen les nostres arrels, un passat molt present on els personatges se'ns aparelxen senzlllament humans. Lluny de ser déus, els ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Corvespre

  Cabacés, Roser

  Neopatria. June 2015

  Corvespre és la paraula clau d'aquest poemari, primer recull de Roser Cabacés. Aquest mot compost, que sembla construít a mig camí entre la mutació de la paraula «capvespre» i la del verb «corprendre», ens remet ...

  [DESCATALOGADO]

  pvp.15,00 €


  Aràcnida

  Argilés Felip, Blanca

  Neopatria. June 2015

  A Aracnida esper que hi pogueu trabar l'autenticitat, la nuesa i la intensitat amb qué m'he dedicat a escriure. La poesía és el meu camí d'autoconeíxement, amb les lletres ordeno el meu mobilíah emocional, cerco ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Amb la marina als ulls

  Cartrò I Boada, Miquel

  Neopatria. June 2015

  El poemari Amb la marina ais ulls és un passeig sensual a través de l'experiéncia amorosa, el desig, la passió i l'abséncia. Gaudlrem de la intimitat deis amants, del joc amorós i exultant. Pero també ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €


  Amor Cru

  Bonet, Antoni M.

  Neopatria. June 2015

  Amor cru recull vint-i-tres relats que volten sobre un deis eixos principals que mouen el món: l'amor. Filant pentagrames amb el desig, els anhels, els capritxos i també els interessos, els personatges que aguaiten per ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.18,00 €


  L'esperit de L'àguila

  Torró, Joan

  Neopatria. June 2015

  Fa uns 12.000 anys. dalto baix, en les comarques centráis valencianes, naix el nostre protagonista: Bicum. El seu naixement es complica tant com es puga ¡maginar peró, grades a la determinado de l'home savi del ...

  [AGOTADO TEMPORALMENTE]

  pvp.12,00 €


  Luna de sangre

  Pol, Débora

  Neopatria. June 2015

  Decía Federico García Lorca que la poesía era la unión de dos palabras que no sabían que podían juntarse y que forman algo así como un misterio.
  El poemario Luna de sangre, escrito por Débora ...

  [DISPONIBLE]

  pvp.15,00 €anterior     3 4 5 6 7 8 9     siguiente